NYHEDER

Læs mere om nyheder i Permagreen, læs nedenfor.

Ejerskifte i Permagreen

Permagreen Grønland A/S skal hermed meddele at Preben Kold Larsen har indgået aftale med Per Aarsleff Holding A/S om at overtage hans ejerandel på 70 % i Permagreen Grønland A/S.

 Den resterende ejerandel på 30 % bliver ligeligt fordelt mellem Administrerende direktør Jeppe B. Steffensen og produktionsdirektør Jesper J. Petersen.

 Overtagelsen sker som led i det generationsskifte der har været undervejs længe.

Jeppe Steffensen udtaler ”Vi har haft et spændende år, med fokus på samarbejde og intern koordinering og den nye konstellation bliver kun en styrkelse af den positive udvikling vi allerede er i gang med i Permagreen. Det er dog vigtigt at gøre det klart, at samarbejdet med Aarsleff ikke får indvirkning på den daglige drift eller på ledelsen i Permagreen.”

Hverdagen i Permagreen bliver derfor uændret og ejerskiftet hænger i god tråd med men den udvikling virksomheden er i gang med, og har oplevet det seneste år.

 Aarsleff-koncernen har igennem flere år udført enkeltstående byggeri- og anlægsprojekter i Grønland blandt andet i samarbejde med Permagreen på broen i Nuuk men har også aktiviteter heroppe igennem Aarsleffs islandske datterselskab Ístak hf.

 Overtagelsen forudsætter de grønlandske konkurrencemyndigheders godkendelse, hvorfor handlen først vil have effekt efter konkurrencemyndighedernes accept, hvilket godt kan tage noget tid.

 Preben Kold Larsen forsætter i Permagreen frem til juni 2022, hvor han fortsat vil arbejde med kalkulation og salg, og bidrage til Permagreens udvikling igennem hans unikke erfaring og kendskab til branchen i Grønland.

Herefter overgår han til en stilling som konsulent.

Har I spørgsmål til ejerskiftet kan I kontakte Jeppe B. Steffensen på tlf. +299 54 77 99 eller Jesper J. Petersen på tlf. +299 49 44 09.

Se pressemeddelelsen her

Se Permagreens nye video

Se vores nye flotte video på dansk her

Se Permagreens nye brochure

Se Permagreens nye brochure her

Så er vi klar til DHL 2017

LÆS MERE OM OS I FORSKELLIGE MEDIER

Læs mere om artiklerne nedenfor.

Skærp kompetencerne på Grønland

Permagreen har i forbindelse med den Grønlandske jobmesse i Danmark i år, en artikel med i Politikkens kvartalsblad ”Karrierer”.

Se den fine artikel her

Bladet kommer bredt ud og bliver udleveret  i byerne Aalborg, Århus, Odense og København, hvor messen kommer til at foregå, se mere om messen her: https://www.facebook.com/DenGronlandskeJobmesse/

Reformønsker i byggeriet

Permagreen har en artikel i erhvervsmagasinet ”Grønlands Erhvervsliv” der udgives af Grønlands Erhverv.

Se artiklen her: http://www.e-pages.dk/villabyerne/1164/scripts/?module=print&pages=10

Se desuden hele magasinet her:http://www.e-pages.dk/villabyerne/1164/