NYHEDER

Læs mere om nyheder i Permagreen, læs nedenfor.

Ejerskifte i Permagreen Grønland A/S er nu godkendt

Det skal hermed meddeles at aftalen mellem Per Aarsleff Holding A/S og Preben Kold Larsen, nu er godkendt af konkurrencemyndighederne.

Per Aarsleff A/S overtager 70 % af aktierne i Permagreen Grønland A/S.
Den resterende ejerandel på 30 % bliver ligeligt fordelt mellem Administrerende direktør Jeppe B. Steffensen og produktionsdirektør Jesper J. Petersen.
”Den nye konstellation får ingen indvirkning på den daglige drift eller ledelse og Permagreen vil fortsat være et kendt navn samt lokal forankret i Grønland. Vi ser det kommende samarbejde som en styrkelse af den udvikling vi startede for et år siden. ” udtaler administrerende direktør og medejer Jeppe B. Steffensen.

Overtagelsen sker som led i det generationsskifte der har været undervejs længe.

Købet var betinget af de grønlandske konkurrencemyndigheders godkendelse.

I dag, den 1. november 2021, har vi modtaget denne godkendelse fra de grønlandske konkurrencemyndigheder.

Opkøbet finder formelt sted den 17. november 2021.

Aarsleff-koncernen har igennem flere år udført enkeltstående byggeri- og anlægsprojekter i Grønland blandt andet i samarbejde med Permagreen og også med deltagelse af Aarsleffs islandske selskab Ístak hf.

For yderligere information henvises til Jeppe B. Steffensen på tlf. +299 54 77 99 eller Jesper J. Petersen på tlf. +299 49 44 09

Så er vi klar til DHL 2017

LÆS MERE OM OS I FORSKELLIGE MEDIER

Læs mere om artiklerne nedenfor.

Skærp kompetencerne på Grønland

Permagreen har i forbindelse med den Grønlandske jobmesse i Danmark i år, en artikel med i Politikkens kvartalsblad ”Karrierer”.

Se den fine artikel her

Bladet kommer bredt ud og bliver udleveret  i byerne Aalborg, Århus, Odense og København, hvor messen kommer til at foregå, se mere om messen her: https://www.facebook.com/DenGronlandskeJobmesse/

Reformønsker i byggeriet

Permagreen har en artikel i erhvervsmagasinet ”Grønlands Erhvervsliv” der udgives af Grønlands Erhverv.

Se artiklen her: http://www.e-pages.dk/villabyerne/1164/scripts/?module=print&pages=10

Se desuden hele magasinet her:http://www.e-pages.dk/villabyerne/1164/