NITTARTAKKAT ASSIGIINNGITSUT ATORLUGIT PAASISASSARSIORFIGITIGUT

Ilanngutassianik assigiinngitsunik ataani atuaasinnaavutit

Permagreen med i Jyllandspostens annoncetillæg Grønland
Skærp kompetencerne på Grønland

Permagreen har i forbindelse med den Grønlandske jobmesse i Danmark i år, en artikel med i Politikkens kvartalsblad ”Karrierer”.

Se den fine artikel her

Bladet kommer bredt ud og bliver udleveret  i byerne Aalborg, Århus, Odense og København, hvor messen kommer til at foregå, se mere om messen her: https://www.facebook.com/DenGronlandskeJobmesse/

Reformønsker i byggeriet

Permagreen har en artikel i erhvervsmagasinet ”Grønlands Erhvervsliv” der udgives af Grønlands Erhverv.

Se artiklen her: http://www.e-pages.dk/villabyerne/1164/scripts/?module=print&pages=10

Se desuden hele magasinet her:http://www.e-pages.dk/villabyerne/1164/

NUTAARSIASSAT

Nutaarsiassanik Permagreen pillugu paasisaqarnerugit.

Så er vi klar til DHL 2017