Job i Permagreen Grønland A/S

I 2016 havde Permagreen 284 ansatte (årsværk)

Uddannelse i Permagreen Grønland A/S

I 2016 havde Permagreen 36 lærlinge og praktikanter

I Permagreen

I Permagreen sætter vi pris på bredde og alsidighed. Fundamentet i vores virksomhed er erfarne, stabile og veluddannede medarbejdere. Derudover har vi fokus på at uddanne håndværkere i alle vores afdelinger. Vi søger at være en attraktiv arbejdsplads, der vægter både erfaring og nytænkning.

Nogle af grundværdierne i vores personalepolitik er tillid, ansvar og respekt. Det er vigtigt for os, at hver enkelt medarbejder tager ansvar for deltagelse i teamet og for kvaliteten i det arbejde vi laver, og hermed udviser respekt overfor kunder, rådgivere og egne kolleger.

Hvis du er jobsøgende fra Danmark, kan der i kraft af vores faglige bredde og geografiske spredning, være mulighed for at deltage i de mange spændende og meget forskellige projekttyper, vi udfører. Du får også mulighed for at opleve Grønlands forskellighed fra Sisimiut i nord til Qaqortoq i syd.

Ansættelse
Permagreen Grønland A/S er medlem af Grønlands Arbejdsgiverforening, og er du ansat som håndværker i Permagreen, er du ansat i henhold til reglerne i ‘Overenskomst mellem Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) og Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) for Bygningshåndværkere’. Dette er selvom du ikke er medlem af fagforeningen. Overenskomsten beskriver de krav, Permagreen som minimum er forpligtet til at overholde samt de krav, der er til dig, som ansat. Gældende overenskomst kan du finde på www.sik.gl.

Bliver du ansat som funktionær, bliver du ansat på individuel kontrakt. Dog tager vi udgangspunkt i den danske funktionærlov, hvor den grønlandske lovgivning ikke gælder. Grønland har bl.a. egen ferielov og lov om ret til barsel og disse er gældende for ansættelser i Permagreen Grønland A/S.

Udover de formelle regler for ansættelsen, søger vi at ansætte loyale medarbejdere. Vores vision beskriver, vores bærende værdier, og de danner grundlaget for vores måde at drive forretning på.

   

Ledige stillinger & uopfordret ansøgning

Ledige stillinger

 • 10 maskinførere søges til flere opgaver i Nuuk, se her
 • 4 tømrere søges til Qaqortoq, se mere her
 • 2 tømrere søges til Narsaq, se mere her
 • 4 tømrere søges til Nuuk, se mere her
 • Lastbilschauffør søges i Qaqortoq, se her
 • Permagreen søger praktikanter, se her

Hvis der ikke er ledige stillinger der matcher din profil, så send en uopfordret ansøgning:

Send din ansøgning sammen med referencer og dit CV til hr@permagreen.gl

Hjælp til ansøgning og CV? – så se vores gode råd nedenfor

Gode råd hvis du søger arbejde hos os

Gode råd hvis du søger arbejde hos Permagreen

Permagreen lægger stor vægt på at du laver en ansøgning, hvor der står lidt om digselv og hvorfor vi skal vælge dig. Vi lægger desuden stor vægt på at du også har lavet en CV og at du kan henvise til referencer.

Din ansøgning er det første indtryk vi får af dig. Derfor er det vigtigt, at du beskriver dig selv  og hvorfor skal vi vælge dig.

Hvad er du specielt god til og hvorfor søger du netop dette job?

Det er også vigtigt, at du beskriver, hvad du tidligere har arbejdet med, så vi kan danne os et komplet indtryk af dig.

Permagreen lægger vægt på at du har vedlagt et CV.

Et godt CV kan indeholde:

 1. Dine kontaktoplysninger; Navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 2. Uddannelser du har taget
 3. Hvor du tidligere har arbejdet
 4. Kurser du har taget
 5. Hvilke sprog du kan
 6. Har du lavet foreningsarbejde eller andet som kan være vigtigt for din ansættelse skal det også med
 7. Fritidsinteresser så læseren kan få et indtryk af hvilken type person du er.

Som sidste trin er det vigtigt at kunne henvise til dine referencer.

Det er en stor fordel, hvis du kan oplyse en eller flere referencer på dine tidligere arbejdspladser. En reference er som regel en af dine tidligere ledere, som kender dig godt nok til at vide, hvordan du fungerer i forskellige sammenhænge.

Bemærk at vi altid bruger referencer med omtanke.

UDDANNELSE

Permagreen vil gerne være med til at uddanne folk indenfor de brancher, vi repræsenterer. Permagreen tilbyder praktik- og lærepladser i Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Narsaq og Qaqortoq.

I dag har Permagreen omkring 35 lærlinge, elever og praktikanter ansat, indenfor fagene tømrer, maler, handel- og kontor og ingeniør.

Vi er en sammensat skare af primært danske og grønlandske medarbejdere, og du kan følge de formelle uddannelsesforløb som tømrer i alle vores fem afdelinger. Derudover har vi en praktikplads til en kontorelev og to ingeniørstuderende på i Nuuk og i Sisimiut og en bygningskonstruktørpraktikant i Nuuk.

Hvis du ønsker at søge praktik hos Permagreen, lægger vi vægt på at du laver en ansøgning, hvor der står lidt om digselv og hvorfor vi skal vælge dig. Vi lægger desuden stor vægt på at du også har lavet en CV.

Alle ansøgninger sendes til hr@permagreen.gl.

 

Voksenlærlinge:

For at starte som voksenlærling skal du være fyldt 30 år, samt have relevant erhvervserfaring på mindst 3 år som fuldtidsbeskæftigelse. Se mere her: https://www.kti.gl/da/uddannelser/jern-og-metal/voksenlaerling

 

PRAKTIKANTERNES EGEN HISTORIE

Kasper Simonsen, ingeniørstuderende

Mit navn er Kasper Simonsen, jeg er 23 år og er født og opvokset i Odense. Jeg læser til arktisk ingeniør med speciale i anlæg på DTU.

Jeg valgte Permagreen fordi de havde de største og mest spændende projekter.

Læs mere om Kasper...

Kasper Simonsen 23år og ingeniørstuderende

Mit navn er Kasper Simonsen, jeg er 23 år og er født og opvokset i Odense. Jeg læser til arktisk ingeniør med speciale i anlæg på DTU.

Jeg valgte Permagreen fordi de havde de største og mest spændende projekter.

Hvordan har praktikken været?

Efter 1½år med studie i København lander jeg en varm og solrig junidag i Nuuk. Herefter bliver jeg hentet i lufthavnen, der bliver fundet arbejdstøj og jeg bliver kørt ud til min indkvartering, som er stedet hvor jeg skal bo sammen med 4 andre i min praktikperiode.

Den efterfølgende dag møder jeg ind på det byggepladsen hvor det nye fængsel skal være. Her bliver jeg hurtigt sat ind i hvad det er for et byggeri, hvor langt man er, og hvilke arbejdsområder jeg skal have. Herefter følger jeg den første måneds tid en anden arktisk ingeniør praktikant, som jeg kender fra studiet. I den periode kommer jeg godt ind i byggeriet, lærer folkene at kende og bliver oplært i bl.a. landmåling.

Efter den første måned stopper den anden praktikant, og herefter fungerer jeg som landmåler og assistent for entrepriselederen for beton og jord.  I denne periode har jeg mange forskellige opgaver inden for alt fra materialefremskaffelse, tegningsforståelse, afsætning, logistik, optælling, opmåling og generel byggeledelse. Hen ad vejen får jeg også ansvaret for arbejdsmændene, som igennem tiden har været mellem 3-8 mand.  Dette indbefatter både morgenmøder, hvor dagens arbejdsopgaver diskuteres, tilsyn med dem gennem dagen og opfølgning på deres arbejde.

I de 10 måneder jeg har været ved Permagreen, har jeg lært ekstremt meget om hvordan man bygger i praktisk og hvordan man leder en byggeplads. I den tid jeg har været Permagreen, har jeg lært lige så meget som i hele min skoletid. Dette skyldes bl.a. også at man hurtigt får stort ansvar og ikke bliver pakket ind, og man skal tage mange beslutninger i løbet af en dag og derved også finder ud af hvad der ikke virker.

Kristian 29 år, ingeniørstuderende

Mit navn er Kristian Hjelm Jakobsen, jeg er 29 år og læser til bygningsingeniør i Århus til dagligt.

At komme i praktik
Jeg valgte at tage mit praktikophold i Grønland for at opleve dette sted og samtidigt med en forhåbning om at få noget ansvar, et fagligt udbytte samt en masse gode minder.

Læs mere om Kristian...

Mit navn er Kristian Hjelm Jakobsen, jeg er 29 år og læser til bygningsingeniør i Århus til dagligt.

At komme i praktik
Jeg valgte at tage mit praktikophold i Grønland for at opleve dette sted og samtidigt med en forhåbning om at få noget ansvar, et fagligt udbytte samt en masse gode minder.

Min dagligdag i Nuuk gik ud på at føre tilsyn på byggepladsen, igangsætte arbejder, deltage i byggemøder samt udføre praktiske opgaver som afhentning eller bestilling af materialer til håndværkerne. Derudover havde jeg nogle mindre projekteringsopgaver, hvortil der skulle regnes en pris.

Til at begynde med følte jeg ikke, der var så meget at lave. Men efterhånden som jeg kunne se opgaverne selv blev der mere end rigeligt til at udfylde en meningsfuld arbejdsdag.

Ved at vælge en entreprenørvirksomhed i Grønland var jeg klar over, at jeg ikke ville komme til at arbejde så meget med den teori, som vi lærte på skolen, da man i Grønland benytter danske normer fremfor Eurocodes. Men jeg synes til gengæld, at jeg har fået nemmere ved at koble det teoretiske med det praktiske ved at have set konstruktionerne. Desuden blev jeg klar over, hvilken linie jeg ville vælge på de efterfølgende semestre, da jeg fandt ud af at jeg savnede en lidt dybere teoretisk fundering indenfor bærende konstruktioner, end hvad de første 4 semestre har givet mig.

Fritiden
Når jeg ikke arbejdede, gik tiden med at opleve naturen omkring Nuuk med min kæreste, som var på Dronning Ingrids Hospital. Vi var så heldige at komme ud at sejle en hel del og i den forbindelse komme med på jagt og fiskeri. Det har givet os nogle fantastiske oplevelser, og vi har nydt at betragte Grønland fra fjeldtoppe og gennem søgeren på kameraet. Det har også været en god oplevelse at bo i Nuuk med både kaffemik, biografture, gode aftener i byen samt en masse sympatiske mennesker.

Alt i alt har de 5 måneder i Nuuk været en stor oplevelse, som har gjort det klart for mig, hvad jeg vil fremover. Såfremt man kan lide at være udendørs og er forholdsvis udadvendt, venter der mange gode oplevelser, og jeg kan stærkt anbefale at tage sin praktikperiode i Grønland. Selvom jeg ofte har smilet lidt overbærende, når folk har sagt at Grønland er gået i blodet på dem, må jeg indrømme, at jeg håber, at jeg får chancen for at komme tilbage en gang. Grønland er nok gået lidt i blodet på mig.

Inunnguaq 23 år, ingeniørstuderende

Mit navn er Inunnguaq Abelsen, og jeg læser til bygningsingeniør i Århus.

Jeg er i forbindelse med mit studie på et praktikophold i Nuuk. Jeg har boet i Nuuk det meste af mit liv. Folkeskole og gymnasium foregik i Nuuk, hvilket betyder at størstedelen af min familie og venner befinder sig i her.

Læs mere om Inunnguaq...

Inunnguaq 23 år, ingeniørstuderende

Mit navn er Inunnguaq Abelsen, og jeg læser til bygningsingeniør i Århus.

Jeg er i forbindelse med mit studie på et praktikophold i Nuuk. Jeg har boet i Nuuk det meste af mit liv. Folkeskole og gymnasium foregik i Nuuk, hvilket betyder at størstedelen af min familie og venner befinder sig i her.

Praktikophold hjemme
Det er af en anden grund, at jeg er i Nuuk denne omgang. Det er hverken sommer – eller juleferie, hvilket hidtil har været grundene til at komme til Nuuk de sidste par år. Det er en stor fordel for mig at være på praktik hjemme. Jeg får med tiden flere og flere indtryk af, hvordan byggebranchen hænger sammen i Nuuk. Det er en viden, som jeg med garanti vil have glæde af, da jeg ved, at jeg som færdiguddannet vil vænne tilbage til Grønland.

Dagligdagen
Jeg har en kontrakt med Permagreen fra 1. februar 2010 og 6 måneder frem, og der er nu gået lidt over en måned. Tiden er fløjet af sted, og der er nok at se til. Jeg deler kontor med 2 entrepriseledere ved Tuapannguit, hvor jeg deltager i den daglige ledelse på byggepladsen. Det er hovedsagligt den byggeplads, jeg befinder mig på, og dertil jeg blandt andet bestiller og afhenter materialer. Det er også her der afholdes bygge, – og sikkerhedsmøder.

Permagreen er ikke kun i Nuuk. Det betyder, at man også kan placeres på andre afdelinger langs kysten. Det mener jeg, som Grønlandsk studerende i Danmark, er en stor fordel, uanset om man er fra Nuuk eller ej.

Jonas 25 år, ingeniørstuderende

Mit navn er Jonas Ostersen, jeg er 25 år og læser til bygningsingeniør på Ingeniørhøjskolen i Århus.

Hvorfor Grønland?
Tidligt i mit uddannelsesforløb bestemte jeg mig for, at jeg ville udnytte muligheden for tage mit praktikophold uden for Danmarks grænser. Grønland var et naturligt valg, da jeg her ville have mulighed for at kombinere arbejde med mine interesser for jagt og fiskeri.

Læs mere om Jonas...

Jonas 25 år, ingeniørstuderende

Mit navn er Jonas Ostersen, jeg er 25 år og læser til bygningsingeniør på Ingeniørhøjskolen i Århus.

Hvorfor Grønland?
Tidligt i mit uddannelsesforløb bestemte jeg mig for, at jeg ville udnytte muligheden for tage mit praktikophold uden for Danmarks grænser. Grønland var et naturligt valg, da jeg her ville have mulighed for at kombinere arbejde med mine interesser for jagt og fiskeri.

Arbejdsopgaver
Efter min ankomst til Nuuk blev jeg tilknyttet en entrepriseleder, som var ansvarlig for flere forskellige byggepladser. Da nogle byggeprojekter var i opstartsfasen og andre næsten klar til aflevering, fik jeg et indblik i de forskellige faser i forbindelse med et byggeri.

Gennem praktikperioden havde jeg mange forskelligartede opgaver, blandt andet projekteringen af Permagreen’s egen lagerhal, tilbudsberegning og bestilling af materialer samt den daglige ledelse af byggepladserne. Desuden har jeg deltaget i en del byggemøder.

Arbejdsopgaver har som sagt været meget forskelligartede, og det var sjældent at dagene lignede hinanden, da der ofte kom problemstillinger som man skulle tage stilling til rimelig hurtigt, for ellers ville byggeriet gå i stå.

Andet end arbejde
Naturen på Grønland er noget helt for sig selv, og derfor brugte jeg så vidt som muligt fritiden udendørs med fjeldvandring, fisketure fra båd eller fra kysten samt en enkelt jagttur.

Efter jeg var kommet til Grønland, fandt jeg ud af, at der var en anden studerende fra ingeniørhøjskolen, som også var i praktik i Nuuk. Sammen med hende, var jeg blandt andet ude at se en bygd, hvor hendes praktisksted skulle have udført noget arbejde.

Desuden kom min kæreste op og besøgte mig og sammen tog vi på en tur op langs kysten, hvor vi blandt andet sejlede rundt mellem kæmpemæssige isbjerge.

Alt i alt har jeg haft 5 rigtig gode måneder med faglige udfordringer og masser af oplevelser på det personlige plan, og jeg må nok erkende, at det ikke er sidste gang, at jeg har sat mine ben i Grønland.

Naja 26 år, bygningskonstruktør

Som et led i min uddannelse som bygningskonstruktør ved VIA University College, tilbragte jeg min praktikperiode hos Permagreen Grønland.

Baggrund og valg af praktiksted
Da jeg i 2005 havde taget min matematiske studentereksamen tilbragte jeg 6 mdr. i Nuuk, hvor jeg fuldstændig faldt for Grønland, og derfor var jeg helt afklaret med, at jeg i forbindelse med min uddannelse, gerne ville der op igen.

Læs mere om Naja...

Naja 26 år, bygningskonstruktør

Praktikophold hos Permagreen
Som et led i min uddannelse som bygningskonstruktør ved VIA University College i Horsens, tilbragte jeg min praktikperiode hos Permagreen Grønland A/S Nuuk fra maj – december 2010.

Baggrund og valg af praktiksted
Da jeg i 2005 havde taget min matematiske studentereksamen tilbragte jeg 6 mdr. i Nuuk, hvor jeg fuldstændig faldt for Grønland, og derfor var jeg helt afklaret med, at jeg i forbindelse med min uddannelse, gerne ville der op igen. Eftersom jeg ikke har nogen håndværksmæssig baggrund, men gerne vil beskæftige mig med fagets udførelsesmæssige side, var det oplagt at søger praktik hos en af Grønlands største entreprenørvirksomheder, så jeg kunne få noget praktisk erfaring.

Hverdagen hos Permagreen
Jeg fik min base i en skurvogn sammen med 2-3 entrepriseledere, hvoraf jeg primært skulle følge den ene. Vores kontor var placeret i umiddelbar nærhed af to Permagreen projekter; 90-boliger samt opførelsen af den nye lægeklinik ved Sana. Jeg var hovedsagligt tilknyttet sidstnævnte projekt samt opstarten af Pisissia boligerne i Qinngorput, men her ud over stiftede jeg også bekendtskab med de 90-boliger, opførelsen af ny værksteds hal på Nukappiakuluk og de 300-boliger på Pinngorsuaq.

En typisk dag startede lidt før 7 nede i mandskabsvognen med en kop kaffe og drøftelse af gårdsdagens fodboldkampe og dagens opgaver, fulgt af en rundering på pladsen og samtaler om eventuelle problematikker. Herefter skulle der typisk hentes nogle materialer eller tegninger. Efter det første morgen-rush var der typisk tid til at beskæftige sig med nogen af skrivebords-opgaverne; lave tegninger, måle op og bestille materialer, udregne akkorder, tjekke ordrebekræftelser og diverse opfølgninger. Jeg havde også mulighed for, at deltage i opstarten af kvalitetssikringen af Pisissia-projektet, hvilket virkelig var en udfordring, da én ting er skolesituationen, hvor der er visse skemaer og principper for, hvad der bør gøres for at sikre kvalitet ved varemodtagelse og udførelse, noget andet er at få materialet udformet således, at det ikke er for tidskrævende og kompliceret, så det rent faktisk bliver brugt i praksis.

Fritiden
Selvom Nuuk er en relativt lille by, er der stadig rig mulighed for at dyrke sport, gå i biografen, tage til koncerter, på cafe, shoppe en smule og så er der et forholdsvist velassorteret bibliotek samt de berømte/berygtede gå-i-byen steder.

Men det primære, når man nu er i Grønland, må jo være den skønne natur! De første dage efter min ankomst syntes jeg, at bare køreturen til og fra arbejde, med den smukke udsigt over fjorden, var fantastisk og lige overraskende hver gang. Der er også gode muligheder for gåture ude bag Pinngorsuaq og en enkelt gang, lige da den første frost havde sat ind, var jeg en tur på Lille Malene, hvor fra der er en enestående udsigt, desværre kom jeg ikke op på Store Malene, det må vente til næste gang. Jeg havde også mulighed for, at komme med ind i fjorden til Kapasillit et par gange, og det var helt fantastisk. Jeg har aldrig rigtig været den store fisker, har faktisk aldrig fanget en fisk, men så prøvede jeg at pilke, og det var helt imponerende, knap nok havde den første krog ramt vandet og så var der bid, og så var det ellers bare at vente et lille øjeblik og så ellers hive 6-7 store torsk op ad gangen.

Oplevelsen alt i alt
Min oplevelse af at arbejde hos Permagreen har været overvældende positiv, jeg syntes alle tog enormt god imod mig både folkene på kontoret, lageret, entrepriselederne og håndværkerne, der har været stor hjælp at hente hos alle, lige meget hvad det har drejet sig om, alle har taget sig god tid til at besvare spørgsmål og dele ud af deres viden. Det har medvirket til, at jeg har føt, at der har været et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for indlæring, hvorved jeg har haft rig mulighed for at gøre mig mine egne erfaringer.

Via og efter mit praktikophold har jeg fået afklaret mange spørgsmål omkring det at arbejde som bygningskonstruktør hos en entreprenørvirksomhed, og på langt de fleste punkter er udfaldet positivt. Derfor er jeg nu endnu mere sikker på at mit valg af uddannelse og retning er det rigtige for mig, og jeg vil helt sikkert gerne tilbage til Grønland og arbejde når jeg er færdiguddannet.

Naja

Jonas 24 år, ingeniørstuderende

Jeg kom til Grønland i juli måned i forbindelse med mit studie til diplomingeniør i bygningsdesign på Ingeniørhøjskolen i Århus.

Skole og praktik
Under mit praktikophold følger jeg to af Permagreens entrepriseledere på udvidelsen af Grønlands Naturinstitut og på opførelsen af den nye lægeklinik og apotek ved Dronning Ingrids Hospital (DIH).

Læs mere om Jonas...

Jonas 24 år, ingeniørstuderende

Jeg kom til Grønland i juli måned i forbindelse med mit studie til diplomingeniør i bygningsdesign på Ingeniørhøjskolen i Århus.

Skole og praktik
Under mit praktikophold følger jeg to af Permagreens entrepriseledere på udvidelsen af Grønlands Naturinstitut og på opførelsen af den nye lægeklinik og apotek ved Dronning Ingrids Hospital (DIH). Det meste af tiden bruger jeg på byggepladsen ved DIH, hvor jeg deltager i den daglige ledelse af pladsen. Derudover laver jeg arbejdstegninger til tømrene, opmåler og bestiller materialer og deltager på byggemøder. De opgaver jeg har hos Permagreen har meget lidt sammenhæng med arbejdet på skolen, men det er dejligt endelig at se, at det arbejde, jeg udfører har en praktisk funktion frem for skolens meget teoretiske projekter.

Ny i Grønland
Som ansat i et stort firma, har jeg hurtigt fået en del venner og bekendte, hvilket af givet mig nogle muligheder og oplevelser, som jeg ikke ville have fået som turist. Jeg har altid været glad for naturen, og opholdet i Grønland har vakt min interesse for lystfiskeri og sælfangst. Mange siger, at har man været i Grønland én gang, er det sikkert, at man vender tilbage. Alting bliver selvfølgelig hverdag, men jeg kan ikke huske én uge heroppe, hvor jeg ikke har oplevet noget nyt og spændende enten i arbejds- eller fritiden. Jeg føler langt fra, at jeg har set alt, hvad der er værd at opleve heroppe, så jeg overvejer, om jeg som færdiguddannet ingeniør skal søge herop igen.