Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen i Permagreen A/S er et tilbud til alle ansatte i Permagreen A/S og selskabets interessenter. Whistleblowerordningen er iværksat af direktionen. Ordningen giver ansatte og samarbejdspartnere mulighed for at videregive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Permagreen A/S uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner.

Whistleblowerordningen er etableret hos advokatfirmaet Arctic Law Greenland ApS, og er uafhængig af selskabet.

Whistleblowerordningens formål er:

  • At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i Permagreen A/S
  •  At beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen samt
  • At sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Permagreen A/S

Henvend dig anonymt til whistleblowerordningen via Arctic Law Greenland ApS’ hjemmeside www.arcticlawgreenland.gl med følgende login:

Brugernavn: Permagreen

Kode: Permagreen

Gå til Arctic Law’s hjemmeside.