Suliniummi ilaapput blokkinik 41-45-mut nutaanngorsaaneq silatai taarsersorlugit aamma ilui nutaanngorsarlugit.

Maajimi 2012-imi blokkit 41-45-mut Nuummi Radiop Qaqqaani nutaanngorsarlugit suliarineri aallartinneqarput. Sulianut ilaapput illut silataasa taarsersornerit aamma iikkanik qaliaanillu oqorsaasersueqqinnerit. Ilagaat matullu taarsersorneqarput quillu nutaanik qallersorlugit. Aneerasaartarfiit nutaat, pisuttarfiit aamma aqqusinermiit ikaartarfiit nutaat suliarineqarlutik.

Iluini nutarterinermi suliarineqarput natit aamma matut nutaat igaffiit uffarfiillu taarserneqarlutik.