16 handikapboliger til Sisimiut

Der er tale om opførelse af et punkthus indeholdende 16 handicapindrettede boliger. Boligerne bliver opført nord for Sygehuset ved Deichman-ip Aqqutaa. Handicapboligerne opføres, som et punkthus i 4 etager med 4 boliger i hver

etage, med centralt elevator/trapperum.

I nederste plan er påbygget et vindfang som er adgangen til husets nederste plan (plan1) og adkomst

til trappe/elevator til de øvrige beboelses etager (plan 2-4) samt tagrum/teknikrum i tagetagen.

Bygherrer er Qeqqata Kommunia

Tidsrum: August 2015 – august 2017.

Ca. 8,2 mill.