48 boliger – Hovedentreprise

Permagreen bygger i alt 48 lejligheder fordelt på 4 ens tårne.

Byggeriet er det første af sin art i Grønland, hvor hovedvægten er lagt på brug af ikke organiske materialer.

Der bygges ud fra et ”Islandsk” koncept, hvor man støber en betonkerne som efterfølgende beklædes med isoleringsmateriale på udvendig side. Herpå afsluttes med en facadebeklædning.

Alt sammen et ”plug and play” koncept som er udviklet hos Rockwool Danmark A/S.

Selve geometrien består af 2 selvstændige tårne, som udgør én bolig, i 3 etager som er forbundet med udvendige ståltrapper og reposer.

I alt består hvert hus af 12 lejligheder som er fordelt på 3 stk. 2 rums, 6 stk. 3 rums og 3 stk. 4 rums boliger.

Størrelsesmæssigt ligger de ml. 45 og 75 kvadratmeter.

Bygherrer: Grønlands Selvstyre (illuut A/S).

Tidsrum: Byggeriet forventes at stå færdigt ultimo 2017.

Kontraktsum: ca.  55 mill. Kr.