Opførelse af Bygge- og Anlægsskolen i 1975

Opførelse af Bygge- og Anlægsskolen var den første opgave vi udførte i 1975. Vi udførte terræn og betonarbejderne. Skolen blev genopført i 1995-1996 efter en brand.

Udvidelse af Bygge- og anlægsskolen

Bygge – og Anlægsskolen udvides med ca. 2100 m2 i 4 – 5 etager med skrå tagflade, samt ombygning af eksisterede administrationslokaler og indretning af nyt fysiklokale i eksisterende bygninger.

Byggeriet er afsluttet og overdraget primo 2009.

Entrepriseform: Fagentrepriser. Beton og tømrer – snedkerarbejde
Bygherre: Grønlands Hjemmestyre
Entreprisesum: ca. 24 mio. kr.