Permagreen opfører en ny beboelsesfløj i forbindelse med elevhjemmet i Nanortalik. Arbejdet opstartes 1. november 2010 og forventes afsluttet 1. februar 2013.

Arbejdet omfatter en udvidelse af det eksisterende elevhjem med 700 kvm tilbygning. Tilbygningen skal fungere som beboelsesfløj.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Grønlands Selvstyre
Entreprisesum:  12,5 mio.kr.