Ny anstalt i Nuuk, Fagentreprise

Permagreen bygger Ny Anstalt  i Nuuk for Kriminalforsorgen under Justitsministeriet i Danmark.

Ny Anstalt er opdelt i en lukket afdeling og en åben afdeling i alt 8000m2 fordelt på  5 bygninger. Rundt om det lukkede afsnit opføres en 5,5 meter høj perimetermur på 600 mtr.

Der er desuden forskellige anlægsopgaver i terræn. Byggeret er et komplekst byggeri pga. sin karakter som fængsel.

Bygherrer: Kriminalforsorgen under Justitsministeriet i Danmark

Forventet aflevering primo 2018

Kontraktsum ca. 250 mill. Kr.