Boligerne er tilknyttet naturinstituttet i Nuuk. Byggeriet har en anden karakter end det traditionelle grønlandske byggeri. F.eks. er facaderne ikke lodrette: den sydlige gavl hælder 17 grader og øvrige facader hælder 9 grader mod centret af bygningen. Facaderne er beklædt med western red wood cedar. Bygningens udformning afspejler en hvalros der ligger på en klippe.

Entrepriseform: Hovedentreprise. Egenproduktion af beton, murer og tømrer/snedkerarbejde.
År: 1999-2000
Kontraktsum: 13,7 mio.kr.
Bygherre: Grønlands Hjemmestyre