Nyt hovedsæde til Grønlandsbanken. Den nye bygning er opført hvor Grønlandsbanken hidtil har haft til huse.

Projektet har omfattet nedrivning af den eksisterende kontorfløj, hvor der er opført et tårn på 8 etager. Den resterende del af banken har gennemgået en totalombygning og byggeriet fremstår nu som en homogen bygning.

Grønlandsbanken består nu af 5.300 etagemeter.

Bygherren opfører dette byggeri i tredelt partnering med MtHøjgaard som partneringsentreprenør. Vi udfører som nomeret fagentreprenør arbejder i beton, murer tømrer og snedker.

Entrepriseform: Fagentrepriser. Beton, murer, tømrer/snedker.
Bygherre: Grønlandsbanken A/S
Entreprisesum: ikke oplyst