Moderne arkitektur har vundet indpas i udformningen af dette byggeri, idet bygherren ønskede et tidssvarende kollegium for byens studerende. Kollegiet er opført med in-situ støbte betonkonstruktioner med bindingsværk. Beklædningen er en kombination

Entrepriseform: Fagentrepriser. Egenproduktion af beton- og tømrer/snedkerarbejde
År: 2001-2002
Kontraktsum: 12,1 mio.kr.
Bygherre: Nuuk Kommune