Laboratorieafsnit til Dronning Ingrids Hospital. 2000 kvm. solidt grønlandsk byggeri opført med større beton- og tømrerkonstruktioner. Byggeriet indeholder mange typer tekniske installationer.

Entrepriseform: Fagentrepriser: beton- og tømrer/snedker arbejde

År: 2003-2005
Kontraktsum: 23 mio.kr.
Bygherre: Grønlands Hjemmestyre