Renovering af landingsbane i Narsarsuaq blev udført af to omgange. Første etape fra 2003-2005 og anden etape fra 2009-20011. Arbejdet bestod i renovering / udskiftning af de gamle betonplader fra midten af 50’erne.

Arbejdet foregik over i alt seks somre, hvor lufttrafikken samtidig blev opretholdt. Permagreen stod for udvikling og proportioneringen af betonen der blev anvendt.

Entrepriseform: Hovedentreprise
År: 2003-2011
Kontraktsum: 44 mio.kr.
Bygherre: Grønlands Lufthavnsvæsen