Projektet omfatter en tilbygning til Naturinstituttet. Udvidelsen indeholder kontorer, møderum, laboratoriefaciliteter, indgangsparti, indendørs cykelparkering samt diverse birum.

Udvidelsen er formgivet ud fra de omkringliggende bygninger og fremstår derfor med skråtstillede gavle i 2-3 etager. Derudover er bygningen placeret i terrænet således at dette skal bearbejdes minimalt. Herved opnås en begrænset udsprængning og en naturlig indlejring i landskabet.

Tilbygningen blev lukket medio november 2009 og afleveret den 26. oktober 2010.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Grønlands Hjemmestyre
Entreprisesum: 26 mio. kr.