Projektet omfatter opførelse af 180 kvm tilbygning i 2 etager til eksisterende Pisiffik. Derudover opførelse af nyt indgangsparti i forbindelse med ny trappe og elevator til 1. sal. Sidst, men ikke mindst en ombygning af den eksisterende butik.

Fundamenter og terrændæk opføres i beton. Den bærende konstruktion opføres i stålrammer og ydervægge og tag i præfabrikerede elementer.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Pisiffik A/S
Entreprisesum: ikke oplyst