Campus

Nærværende opgave omfatter udvidelse og ombygning af Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik Sydgrønlands Gymnasium/GU) i Qaqortoq, også benævnt Campus Kujalleq. Opgaven indbefatter dels udskiftning af eksisterende bygnings facader, tag, og konstruktioner for aula. Dels opførelse af ny tilbygning således at bygningskomplekser i fremtiden kommer til at fremstå som en sammenhængende bygningsmasse Den eksisterende skolebygning har et etageareal på 1.900 m², tilbygningen udgør 2.075

m² og det samlede etageareal efter tilbygning udgør således 3.975 m². Omkring skolen anlægges belagte terrænanlæg og opholdsarealer.

Bygherrer: Grønlands Selvstyre, Dep. for Bolig, Byggeri og Infrastruktur

Tidsrum:  nov. 2015 – marts 2018 ( nybygning færdiggøres til skolestart sommer 2017)

Kontraktsum ca. 62 mill. kr.