Top okt.2010
1. oktober 2010
Byggeriet på Tuapannguit blev påbegyndt i sommeren 2007, og det sidste tårn blev afleveret den 1. februar 2011. Det er syv måneder før den oprindelige tidsplan.
Der er opsat legepladser mellem bygningerne.
Projektet omfattede opførelse af 210 boliger (19.726 etagemeter) fordelt på 7 punkthuse, der hver er 8 etager. De nye punkthuse ligger i Nuuks centrum og erstatter 3 boligblokke fra 1960’erne med i alt 185 lejligheder (10.500 etagemeter).
Stueetagen indeholder to mindre boliger samt fællesrum; depotrum, cykelrum, rum til barnevogne, pulterrum, fællesstue. De øvrige etager har hver 4 lejligheder. Hvert punkthus har egne udendørs arealer, stier og parkeringsplads.

Byggeriet blev opført i perioden maj 2007 – februar 2011.
Forside olt. 2010
Entrepriseform: Totalentreprise i forlængelse af Partnering proces.
Bygherre: Grønlands Hjemmestyre
Entreprisesum: 280 mio.kr.