Bygherre

Ejendomsselskabet Sermersooq ApS

Arkitekt

TNT Nuuk A/S

Kontraktsum

81 mio. kr.

Kort beskrivelse

 

 

 

 

Nærværende projekt beskriver opførelse af erhvervs- og boligbebyggelse på hjørnet af Aqqusinersuaq og Ceresvej i Nuuk.

Bygningen opføres som to sammenbyggede bygningskroppe med indbyrdes vandret forskydning. Bygningen indrettes med 4 fulde etager samt med tagetage, hvori der indrettes pulter- og teknikrum.

I stueetagen indrettes to butikker i den ene bygningskrop og boliger i den anden.