Den 29/12-2011 blev ungdomscentret i Narsaq klar til aflevering.

Permagreen har opført et nyt Ungdomscenter i Narsaq på vegne af Kommune Kujalleq. Projektet omfatter en bygning i én etage bestående af en stor sal med aktivitetsrum og birum placeret på to sider af salen. Der etableres et terrasseareal omkring bygningen samt et depotskur og et overdækket areal.

Bygningen opføres traditionelt med randfundamenter, punktfundamenter og mellemstøttende fundamenter. Dækket udføres af kerto bjælker, ligesom hovedkonstruktionen udføres i kerto rammer. Facader og gavle i bindingsværk.

Arbejdet blev udført i totalentrprise med opstart af byggemodning og beton i 2010. Tømrer- og øvriger arbejder blev udført i 2011 og centeret står nu klar til aflevering ultimo 2011.

Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Kommune Kujalleq
Entreprisesum: 7,5 mio. kr.