Qaqortoq
I 2000 – 2001 udførte vi kloakering af et byområde med en ældre boligmasse af enfamilieshuse beliggende ved Storsøen. Der er kloakeret ca. 550 m hvor Tracéerne fortrinsvis er udsprængt. Arbejdet blev udført i hovedentreprise.

Narsaq
Siden starten af halvfjerdserne og frem til 2010 har vi kloakeret hovedparten af byen. På flere af strækningerne er der samtidigt etableret hovedvandledning.

Ved flere af arbejderne har vi forestået projekteringen.