Udbygning af eksisterende vandreservoir for at tredoble dets kapacitet. Reservoiret blev etableret ved opførelse af en 120 m lang og 6 m høj dæmning i sprængsten. Dæmningens vandside er lukket med in-situ støbte betonplader.

Entrepriseform: Hovedentreprise
År: 2004-2005
Kontraktsum: 8,7 mio.kr.
Bygherre: Nukissiorfiit