Landingsbane, Narsarssuaq

Landingsbane, Narsarssuaq

Renovering af landingsbane i Narsarsuaq blev udført af to omgange. Første etape fra 2003-2005 og anden etape fra 2009-20011. Arbejdet bestod i renovering / udskiftning af de gamle betonplader fra midten af 50’erne. Arbejdet foregik over i alt seks somre, hvor...
Vandreservoir og dæmning

Vandreservoir og dæmning

Udbygning af eksisterende vandreservoir for at tredoble dets kapacitet. Reservoiret blev etableret ved opførelse af en 120 m lang og 6 m høj dæmning i sprængsten. Dæmningens vandside er lukket med in-situ støbte betonplader. Entrepriseform: Hovedentreprise År:...
Vand og kloak

Vand og kloak

Qaqortoq I 2000 – 2001 udførte vi kloakering af et byområde med en ældre boligmasse af enfamilieshuse beliggende ved Storsøen. Der er kloakeret ca. 550 m hvor Tracéerne fortrinsvis er udsprængt. Arbejdet blev udført i hovedentreprise. Narsaq Siden starten af...